Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

Nytt fra KLV

 

Aktuelle nyheter

    
         
 KLV

 

Nyhetsarkiv

 

KLV - et nasjonalt ombud for villaksen

Klikk på bildet for å lese informasjonsbrosjyre om KLV

Nyhetsarkiv        
   
   
KLV tipser om: Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning:"Klassifisering av 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks"
  Rapport fra ekspertgruppe om:"Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde"
  Rapport fra Havforskningsinstituttet:"Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2017"
  Forskningsrådet lyser ut kunnskapsplattform:"Hva skjer med villaksen i havet?"
  Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning: "Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018"
  KLV og SNOs Elevhefte "Hvem bor i elva di?" Se og les heftet
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos