Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 


Naturveiledning

Naturveiledning er kunnskapsformidling om natur. Først og fremst er naturveiledning et holdningsskapende arbeid som skal øke forståelsen for hvordan ting henger sammen i naturen og bidra til økt respekt, engasjement og omsorg for natur- og kulturmiljø. Naturveiledningen foregår aller helst ute i naturen hvor det legges vekt på praktisk deltagelse, gode opplevelser og refleksjoner. Bålet og ”den gode historien” er viktige elementer i naturveiledningen.

Vårt naturveiledningsopplegg omfatter villaksens fantastiske liv og elva som leveområde både for villaks og andre dyr. Sammen med Statens naturoppsyn (SNO) har vi laget elevheftet «Hvem bor i elva di?». Med utgangspunkt i dette heftet bistår vi gjerne med å arrangere artige og lærerike utedager for skoleklasser, aller helst ved skolen «nærbekk».

Hovedmålgruppen for naturveiledningen er barn og unge, men vi kan tilpasse opplegg for andre grupper også. Interesserte kan ta kontakt med tone.lovold@nord.no.

Vil du vite mer om vår naturveiledning kan du lese om prosjektene «Din nærbekk» og «Elevheftet - Hvem bor i elva di?» på denne hjemmesiden.


Foto: Tone Løvold

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos