Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Fagrådet

Sammensetningen av KLVs fagråd er i likehet med styret bred med representanter fra forvaltning, ulike forskningsinstanser og oppdrettsnæring. Fagrådet er oppnevnt av styret. Fagrådet skal blant annet definere kunnskapshull og gi styret faglige innspill. Fagrådet utarbeider og presenterer aktuelle prosjekter/oppgaver i prioritert rekkefølge for styret.
 
Ketil Skår Seksjonsleder - Veterinærinstituttet (leder fagrådet)
Anton Rikstad Fiskeforvalter Fylkesmannen i Nord Trøndelag
Vidar Wennevik Forsker Havforskningsinsituttet
Jan Henning L'Abée-Lund Seniorrådgiver Norges vassdrags- og energidirektorat
Åse Åtland Forsker og DA-leder - Norsk institutt for vannforskning
Tor Næsje Seniorforsker - Norsk institutt for naturforskning

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos