Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Linker

Annet

Den naturlige skolesekken Norsk villakssenter
Lakseregisteret Vassføringsoversikter NVE
Lusedata Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
Naturfagsenteret  

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos