Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Linker

Forskning og utvikling

Akvaplan niva NOFIMA
Ambio Rådgivende biologier
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Statistisk sentralbyrå
Havforskningsinstituttet Sweco
ICES UniMiljø
NINA Universiteter og høgskoler i Norge
NIVA Universitetsmuseer i Norge
Norges Forskningsråd Veterinærinstituttet

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos