Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Linker

Laksebørser

Her følger KLVs oversikt over laksebørser som er tilgjengelig på nett. Listen er ikke uttømmende, og vi ber om innspill dersom det er noen vi mangler. Vi gjør oppmerksom på at det er stor variasjon i hvordan børsene føres og hvor ofte de oppdateres. Vi har valgt en fylkesvis inndeling og begynner i nord.

Fylke Elv Adresse
Finnmark Alta http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article263680.ece
Finnmark Børselva http://www.laksefisk.no/fangstrapport/Default.aspx?type=0
Finnmark Komagelva http://www.komagelv.com/
Finnmark Neiden http://www.laksefisk.no/fangstrapport/Default.aspx?type=0
Finnmark Lakselv http://www.scanatura.no/fangstrapport/default.aspx?type=0&lang=1
Finnmark Tana http://www.scanatura.no/
Finnmark Grense Jakobselv http://www.scanatura.no/
Finnmark Repparfjordelva http://www.scanatura.no/
http://www.vfjff.no
Finnmark Skallelva http://www.scanatura.no/
Troms Lakselv http://www.scanatura.no/
Troms Målselv http://www.maalselva.no/web/
Troms Reisaelva http://www.scanatura.no/
Nordland Forfjordvassdragene http://www.scanatura.no/
Nordland Beiarelva http://beiarelva.com/marstr2/fiskebors/
Nordland Laksådalvassdraget http://www.scanatura.no/
Nordland Saltdalelva http://www.scanatura.no/
Nordland Ranaelva http://www.scanatura.no/
http://www.ranaelva.no/
Nordland Roksdalsvassdraget http://www.scanatura.no/
http://home.online.no/~hamamoen/fiskeforeningen.htm
Nordland Røssåga http://korgen.no/laks/regler2012.php
Nordland Fjærevassdraget http://www.scanatura.no/
Nordland Fiskefjordvassdraget http://www.scanatura.no/
Nord-Trøndelag Namsenvassdraget inkl. Bjøra, Søråa og Sandøla http://www.namsenvassdraget.no/
Nord-Trøndelag Stjørdalsvassdraget http://www.lakseborsen.com//
Nord-Trøndelag Verdalselva http://verdalselva.no/fangst_alle.php
Nord-Trøndelag Årgårdsvassdraget inkl Årgårdselva, Øyensåa, Ferga, Austerelva http://www.flyshop.no/cust/aargaardsvassdraget/aargaardstatfiles/index.htm
Sør-Trøndelag Stordalselva http://www.stordalselva.no
Sør-Trøndelag Nidelva http://www.tofa.no/sider/artikler.asp?type=nyhet&tittel=Nyheter&mal=nyheter
Sør-Trøndelag Gaula http://www.gaula.no/sider/tekst.asp?side=34&valgtmenypunkt=37
Sør-Trøndelag Orkla http://www.orklaguide.com/fangst/sokside.asp
Sør-Trøndelag Skauga http://skauga.no/
Møre og Romsdal Driva http://www.auraavis.no/lokal_sport/fiske/
Møre og Romsdal Surna http://www.surna.no/web/
Møre og Romsdal Sylte-/Moaelva http://www.skoften.no/index.php?pageID=85&page=elvenytt
Møre og Romsdal Stordalselva http://www.stordalsferien.no/index.php/stordalsferien/laksefiske
Hordaland Arnaelva http://www.arnasportsfiskarlag.com/index.php?fil=fangst
Hordaland Etneelva http://www.ejff.org/
Rogaland Årdalselva http://www.ardalselva.no/
Rogaland Dirdalselva 'http://www.scanatura.no/
Rogaland Figgjo http://www.sele-laksefiske.no/index.asp?Main=grp%5F37&subitm=bors&wh=636&ww=1229
http://www.figgjolaks.no/
Rogaland Sokndalselva http://www.sokndalselva.no
Rogaland Suldalslågen http://www.suldalslagen.com/
http://statistikk.lakse.info/DataTable.aspx?Lokasjon=1&Type=3
Rogaland Vikedalselva http://www.vikedalselva.no
Rogaland Hellelandselva http://www.ehe.no/
Vest-Agder Mandalelva http://www.scanatura.no/
www.mandalselva.no/
Vest-Agder Otra http://www.scanatura.no/
www.mandalselva.no/
Vest-Agder Kvina http://www.scanatura.no/
http://www.kvina-laksefiske.com/
Vest-Agder Audna http://www.scanatura.no/
http://mandalselva.no/
Vest-Agder Lygna http://www.scanatura.no/
http://mandalselva.no/
Vest-Agder Storelva http://www.scanatura.no/
http://mandalselva.no/
Vest-Agder Tovdalselva http://www.scanatura.no/
http://mandalselva.no/
Vest-Agder Nidelva http://www.scanatura.no/
http://mandalselva.no/
Buskerud Drammenselva http://hellefossen.no
Buskerud Drammenselva
Soya Hellefoss
http://www.aamotfiske.no/
Buskerud Numedalslågen http://www.lagenlaks.no/
Buskerud Lierelva http://www.lierelva.com/
Østfold Berbyelva eller Enningdalselva http://www.ajffhalden.no/
Østfold Tista http://www.ajffhalden.no/
Østfold Aagaardselva http://www.ngofa.no/index.asp?s=borsen
Østfold Glomma http://www.glommafisk.no
Vestfold Numedalslågen Brufoss http://www.brufoss.no/index.php/fiskekort
http://www.lagenlaks.no

Det finnes mange laksebørser rundt om i landet, og det finnes også flere oversikter over disse. Oversikt over laksebørser finnes blant annet på flg adresser:

NJFF: http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/artikkel?element_id=9325267&displaypage=TRUE
Norske lakseelver: http://www.lakseelver.no/Elveoversikt/Laksebors.htm
fiskersiden.no.: http://fiskersiden.no/index.php/artikler-mainmenu-114/laks/823-lakseborser

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos