Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Linker

Offentlig forvaltning

Finnmarkseiendommen Norges vassdrags- og energidirektoratet
Fiskeridirektoratet Nærings- og Fiskeridepartementet
Fylkeskommunene Politiet
Fylkesmannsembetene Sametinget
Klima- og miljødepartemenetet Statens Naturoppsyn
Landbruks- og Matdepartementet Stortinget
Mattilsynet Tanavassdragets Fiskeforvaltning
Miljødirektoratet  
  

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos