Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Oppdragsserien

Oppdragsserien består av rapporter fra prosjekter som KLV enten har ledet eller koordinert.

Sandnes T, Lamberg A., 2007
Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2006
KLV-rapport nr 1, ISBN 978-82-93068-00-6 (pdf), 16 sider

Sandnes T, Lamberg A., 2007
Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2006
KLV-rapport nr 2, ISBN 978-82-93068-01-3 (pdf), 14 sider

Sandnes T, Staldvik F., 2007
Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i perioden 1976-2006
KLV-rapport nr 3, ISBN 978-82-93068-02-0 (pdf), 22 sider

Sandnes T., Lamberg A., 2007
Registrering av laks og sjøørret i fisktrappa i Berrefossen i 2007
KLV-rapport nr 4, ISBN 978-82-90068-03-7 (pdf), 17 sider

Sandnes T., Lamberg A., 2007
Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2007
KLV-rapport nr 5, ISBN 978-82-93068-04-4 (pdf), 16 sider

Løken S., Lamberg A., 2009
Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2008
KLV-rapport nr 6, ISBN 978-82-93068-05-1 (pdf), 15 sider

Løken S., Lamberg A., 2009
Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2008
KLV-rapport nr 7, ISBN 978-82-93068-06-8 (pdf), 16 sider

Thonstad E., Fiske P., Staldvik F., Sandnes T., 2009
Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2007 og 2008
KLV-rapport nr 8, ISBN 978-82-93068-07-5 (pdf), 17 sider

Løvold T., Lamberg A., 2010
Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2009
KLV-rapport nr 9, ISBN 978-93068-08-2 (pdf), 18 sider

Løvold T., Lamberg A., 2010
Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2009
KLV-rapport nr 10, ISBN 978-82-93068-09-9 (pdf), 17 sider

Langset M., Lamberg A., 2011
Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2010
KLV-notat nr 3 2011, 8 sider

Langset M., Lamberg A., 2011
Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010
KLV-notat nr 4 2011, 9 sider

Moe Karina, 2012
Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i 2010 og 2011
KLV-notat nr 3 2012

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos