Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Biobank anadrom vill laksefisk (forprosjekt)

På et nasjonalt seminar med tittelen "Helsesituasjonen hos vill fisk oppdager vi endringene?" ble det blant annet konkludert med at behovet for en biobank på villfisk helt klart er til stede, men at det er et omfattende og krevende arbeid å få dette til. Ikke minst fordi det per i dag ikke er noe kultur for utveksling av prøvemateriale i forskningen på villaks. Det ble understreket at en biobank må være tilgjengelig for alle, og at dette kun kan komme i gang via en nøytral aktør. De fleste fagmiljøene på villfisk var representert på dette seminaret som ble arrangert 24.-25. Mars 2009 av Mattilsynet v/Veterinærinstituttet og finansiert av Direktoratet for naturforvaltning.


Med utgangspunkt i dette gjennomførte KLV med støtte fra Regionalt Næringsfond i Midtre Namdal en work-shop med formål å kartlegge behov og mulighet for etablering av biobank for vill anadrom laksefisk. Work-shopen ble gjennomført 16/11-2010 ved HUNT Biobank i Levanger.


Forstudien hadde følgende mål:

  • Kartlegge behovet, interessen og samarbeidsviljen omkring et biobankprosjekt blant de ulike forskningsmiljøene på villfisk i Norge. Dette gjennom å invitere en del nøkkelpersoner til en work-shop.
  • Skaffe oversikt over organisering og drift av andre biobankprosjekter i Norge.
  • Besøke den topp moderne biobanken på Levanger som ble etablert for helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) evt. biobanken på Hamar (for dyr og oppdrettsfisk)
  • Skissere mulig organisering og drift av en framtidlig biobank for villfisk i en sluttrapport.

Work-shopen ble arrangert ved HUNT, Levanger (Foto: Tone Løvold)

Rapporten leser du her:KLV notat 1-2011

KLV oppfatter dette som et viktig arbeid og ønsker å bidra til at en biobank - villaks i en eller annen form vil bli realisert.


   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos