Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Naturveileder - villaks

I 2010 opprettet KLV i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO)/Direktoratet for naturforvaltning (DN), Namalshagen AS, VRI og Kompetansering Namdal en trainee-stilling over to år som naturveileder - villaks. Traineen Kjersti Hanssen hadde kontorplass hos KLV. Les om naturveilederens arbeid i prosjektperioden her: Arbeidsoppgaver Trainee


Etter at prosjektet var over (våren 2012) opprettet og utlyste SNO en ny fast stilling som naturveileder - villaks. Kjersti Hanssen er dermed formelt ansatt i SNO men er fremdeles samlokalisert med KLV hvor hun inngår i et felles kompetanseteam. Målgruppen for naturveiledningen er barn og unge. Naturveilederen driver i all hovedsak formidling om den fantastiske villaksen ute i det fri der aktiviteter og gode opplevelser står i fokus.


Mer informasjon om naturveiledningen finner du under fanen barn/unge på denne hjemmesiden.


Ved norsk villreinsenter driver SNO i dag naturveiledning med villrein som utgangspunkt. Mål, temaer og aktiviteter i arbeidet mot barn og unge ved villreinsentrene samsvarer godt med Kunnskapsløftets læreplan. Et lignende opplegg bygges nå opp rundt villaksen. Les mer om naturveiledning og kunnskapsløftet på hjemmesiden til SNO og Norsk villreinsenter: http://www.naturoppsyn.no/ og http://www.villrein.no/

 

Naturveiledning foregår aller helst ute i det fri! (Foto: Tone Løvold)


   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos