Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Overvåking av fiskeoppgang i laksetrapper

Overvåkning av fiskeoppgangen i laksetrappen i Berreforssen (øyensåa) i Ågårdsvasssdraget og laksetrappen i Tømmeråsfossen (Namsenvassdraget)er en del av den nasjonale overvåkingen av laksevassdrag og laksefjorder. Stortinget fullførte i vedtak 15. mai 2007 runde to i opprettelsen av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder. Ordningen omfatter 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder og er ment som et varig forvaltningstiltak for å verne villaksen. Stortinget forutsetter imidlertid at ordningen skal evalueres når det er mulig å vurdere de konkrete effektene, og senest ti år etter at den er opprettet. Et nettverk av undersøkelser fordelt over hele landet skal gi grunnlag for evaluering av ordningen. I laksetrappene i Tømmeråsfossen i Namsenvassdraget og i Berrefossen i ågårdsvassdraget er det montert fisketellere og kamera som registrerer oppgangen. Denne overvåkingen gir et verdifullt bidrag til den nasjonale evalueringen som skal gjennomføres. Direktoratet for naturforvaltning finansierer prosjektene. Gjennomføringen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Anders Lamberg ved Lamberg- Bio Marin Service og KLV. I tillegg gjør lokale ressurspersoner en stor jobb ved regelmessig kontroll av tellere og kamera. årlige rapporter fra denne overvåkningen utarbeides av KLV. Rapportene finner du under fanen Publikasjoner > Oppdragsserien på denne hjemmesiden.

Fisketeller og datautstyr i Tømmeråsfossen (Foto: Frode Staldvik)

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos