Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Villaksutvalget - 10 år etter

KLV arrangerte i mai 2010 en to-dagers konferanse der villaksens situasjon og framtidsutsikter var tema. Konferansen ble holdt 10 år etter at Villaksutvalget la fram sin innstilling:"Til laks åt alle kan ingen gjera. Om årsaker til nedgangen i de norske villaksbestandene og forslag til strategier og tiltak for å bedre situasjonen" (NOU 1999). Konferansen hadde som mål å gi en tverrfaglig oppdatering av tilstanden for den atlantiske laksen. Det var også en målsetting å få sentrale myndigheter til å se framover. Sammendrag av de fleste innleggene som ble presentert under konferansen er samlet i en rapport.


Villakskonferansen på Lillehammer 4.-5. mai 2010 var godt besøkt (Foto: Tone Løvold)

Rapporten leser du her.

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos