Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Prosjekter

Her finner du oversikt over en del prosjekter KLV er eller har vært involvert i enten som leder eller som koordinator. Rapporter fra prosjekter som er avsluttet finner du også her. Vil du se publikasjonslister kan du ta en titt under fanen publikasjoner på denne hjemmesiden.

Naturveileder - villaks

Biobank anadrom vill laksefisk (forprosjekt)

Namsblanken (forprosjekt)

Namsblanken - informasjonsmateriale

Overvåking laksetrapper

Sorteringsfiske - rmt oppdrettsfisk

Villaksutvalget - 10 år etter (konferanse)


   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos