Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Rapporter/notater

Løvold Tone, Hanssen Kjersti, 2015
Laksehistorier gir liv til Namdalen
Vedlegg 1: Historier - turbokser (geocachere)
Vedlegg 2: Historier - rapport
KLV/SNO prosjektrapport 2015

Løvold Tone, Hanssen Kjersti, 2014
Hvem bor i elva di?
Kuka asuu joessasi? (finsk oversettelse)
Mat orrot du jogas? (nordsamisk oversettelse)
Кто живёт в твоей реке? (russik oversettelse)
KLV/SNO, Elevhefte 2014

Moe Karina, 2013
Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012
KLV-notat nr 2 2013

Moe Karina, 2013
Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen 2012
KLV-notat nr 1 2013

Løvold Tone, Hanssen Kjersti, 2012
Namsblanken – tradisjonell bruk og erfaringskunnskap
KLV-notat nr 5 2012

Staldvik Frode, 2012
Sorteringsfiske etter rømt oppdrettslaks og overvåkingsfiske i Namsen 2011
KLV-notat nr 4 2012

Moe Karina, 2012
Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i 2010 og 2011
KLV-notat nr 3 2012

Moe Karina, 2012
Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2011
KLV-notat nr 2 2012

Moe Karina, 2012
Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2011
KLV-notat nr 1 2012

Villaksutvalget - 10 år etter. Hvor står vi i dag og hvor går veien videre?
Sammendrag av presentasjonene fra Villakskonferansen, Lillestrøm 4.-5. mai 2010

Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for villaks Rapportering fra work-shop 16.11.2010, HUNT Biobank
KLV-notat 1-2011

Langset M., Lamberg A., 2011
Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2010
KLV-notat nr 3 2011, 8 sider

Langset M., Lamberg A., 2011
Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010
KLV-notat nr 4 2011, 9 sider

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos