Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Stiftelsesrådet

Stiftelsesrådet består av 6 representanter som alle kan representere stiftelsens formål. Stiftelesrådets myndighet går fram av §5 i vedtektene. Stiftelsesrådet består av følgende personer:
 
Håvard Vannebo Valgt av Styret
Aina Hildrum Valgt av Styret
Eystein Fiskum Valgt av Styret
Kjetil Aarstad Valgt av Norges Jeger- og Fiskeforbund
Anton Rikstad Valgt av Fylkesmannen i Nord Trøndelag, Miljøvernavdelingen
Per Olav Tyldum Valgt av Kommunene i Namdalen

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos