Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 


Strategisk plan

KLVs strategiske plan er et viktig redskap for å kunne kommunisere tydelig både internt og til samfunnet rundt oss hva vi prioriterer og hvordan vi arbeider for å fylle rollen som et "nasjonalt ombud" for villaksen. Strategisk plan danner grunnlaget for årlige virksomhetsplaner. Den legger til grunn at de ansatte ved KLV og tilknyttet naturveileder - villaks i Statens naturoppsyn utgjør et felles kompetanseteam og fungerer dermed som et felles styringsdokument. Strategisk plan 2012-2015 er KLVs første strategiske plan og vil bli revidert i løpet av 2015.

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos