Kunnskapssenteret for laks- og vannmiljø

  Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
   
Int
 

 

Styret

  KLV er organisert etter samme ide som Villaksutvalget og viktige lakseinteresserfra hele landet er representert i styret.
 
 
Alf Olsen jr (styreleder)Styreleder i Norsk Villakssenter  
Knut Mørkved Gründer og initiativtaker til KLV
Georg Fredrik Rieber-Mohn Tidligere leder for Villaksutvalget, NOU 1999:9
Runar Rugtvedt Styreleder Norges Jeger og Fiskerforbund NJFF
Tom Riise-Hanssen Tidligere styreleder Namsenvassdragets grunneierforening
Helge Samuelsen Tidligere leder Tanavassdragets fiskeforvaltning
Trond Rafoss Grunder (naturbasert næringsliv)
 
Medlemmer i styret pr. 01.07.2016

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos